Euregioprofielschool

Euregioprofilschule Logo

Wist u al?

Het label ”Euregioprofielschool“ onderscheidt scholen in de Euregio Maas-Rijn, die hun onderwijs op een euregionale manier vormgeven. Grensoverschrijdende activiteiten, culturele uitwisseling en onderwijs in de buurtalen Duits, Frans en Nederlands spelen daarbij een belangrijke rol; daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de cultuur van en ontmoeting met de buurlanden.

De Euregioprofielscholen leggen de nadruk op:

  1. Inhoud over de buurregio's in de lessen opnemen,
  2. Grensoverschrijdende schooluitwisselingen in de Euregio Maas-Rijn,
  3. Buurtaal-ontmoetingen.

Goed om te weten

Euregioprofielscholen kunnen gebruik maken van verschillende subsidiemogelijkheden. Deze hebben met name betrekking op lesmateriaal, bijscholing en financiering.

EMRLingua bundelt euregionaal lesmateriaal en stelt dit digitaal op deze website ter beschikking. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van nieuw, digitaal lesmateriaal in de vorm van een euregionaal, meertalig en multimediaal aardrijkskundeboek.

Bovendien is er de mogelijkheid voor leraren om bijscholing te volgen. Dankzij regelmatige vakconferenties die docenten uit de euregio bijeenbrengen, is er gelegenheid voor intercollegiale uitwisseling. Daarnaast wordt eenmaal per jaar een euregionaal talenfestival georganiseerd, waaraan leerlingen van verschillende Euregioprofielscholen deelnemen.

Subsidies kunnen op een eenvoudige manier worden verkregen: scholen in de Städteregion Aachen of in de districten Euskirchen, Düren of Heinsberg kunnen een beroep doen op de financiering door hun eigen district (Kreis). Belgische en Nederlandse scholen in de Euregio Maas-Rijn vragen subsidie aan uit het Fonds voor euregionale onderwijsmobiliteit.

Motivatie

EMRLingua zet zich in voor nauwere samenwerking tussen scholen in de Euregio Maas-Rijn en streeft daarom naar uitbreiding van het netwerk van Euregioprofielscholen. De nadruk ligt daarbij op het onder de aandacht brengen van onze unieke regio bij scholen en leerlingen.

Geïnteresseerd?

Wilt u graag dat uw school Euregiosprofielschoole wordt? Of is uw school al Euregioprofielschool en wilt u het label verlengen? Hiervindt u de aanvraagformulieren en criteria.