Newsletter

Mis niet wat er gebeurt in de Euregio Maas-Rijn!

In de vijf regio's van de Euregio Maas-Rijn gebeurt veel op het gebied van taalbevordering en de overdracht van Euregionale kennis. En niet alleen in het kader van het Interreg-project EMRLingua. Maar hoe houd je het allemaal bij?

Onze Newsletter biedt daarom een tweejaarlijks overzicht van EMRLingua, maar ook van andere evenementen die gericht zijn op de naburige talen Duits, Nederlands en Frans.

De Newsletter wordt dienovereenkomstig op deze pagina geüpload, zodat u niets mist!